Σ. Κάτσικας

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1960. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, Amherst, USA (1984) και Δρ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 είναι Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Norwegian University of Science and Technology, Πρύτανης και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Προέδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας της Ελλάδας, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, της Εκτελεστικής Γραμματείας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) της Ελλάδας, μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισότερων από 230 επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 χρηματοδοτούμενα διεθνή και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στις περιοχές αυτές. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει, συν-συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 33 βιβλίων και έχει υπάρξει πρόεδρος ή μέλος της επιτροπής προγράμματος σε περισσότερα από 500 διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ΕΔΩ