Νέα και Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε η 25η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων στο Πανεπιστήμιο Frederick στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Frederick η "25η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων".

Στη Συνέλευση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο εμπράκτως την εκτίμηση και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που επιτελεί ηΣύνοδος όσον αφορά τον κοινό στόχο για την προαγωγή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Στον χαιρετισμό του ο κος Αναστασιάδης, αφού συνεχάρη τους Πρυτάνεις των Κυπριακών Πανεπιστημίων για το σπουδαίο έργο που επιτελούν, ανέλυσε τη μέχρι τώρα στοχευμένη πολιτική που υιοθετεί η Κυβέρνηση, αναπτύσσοντας το όραμά της όσον αφορά τη συνεχή αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλει η πολιτεία για την αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας των Κυπριακών Πανεπιστημίων με την υιοθέτηση μηχανισμών διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητάς τους, όπως ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιπρόσθετα τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που είχε η παρουσία στη Γενική Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων του Προέδρου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, καθώς επίσης και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους στη Μόσχα για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την αντίστοιχη Σύνοδο των Ρωσικών Πανεπιστημίων.  

Στον δικό του χαιρετισμό ο Προέδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα εξήρε την προσπάθεια της παρούσας Κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων τεσσάρων κυβερνήσεων, για ανάδειξη της Κύπρου ως διεθνές και περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης, σημείωσε το πόσο σημαντική είναι η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αφού αποτελεί τη θεσμοθετημένη έκφραση όλων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που απασχολούν τα Πανεπιστήμια, καθώς και τρόποι για την περαιτέρω εξέλιξη της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων. Κλείνοντας πρόσθεσε πως η παρουσία του Προέδρου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα στη Γενική Συνέλευση, αποτελεί ξεχωριστή τιμή και αφορμή για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο Συνόδων και κατ’ επέκταση και των πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθ. Οδυσσέας Ζώρας, αφού ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων για την πρόσκληση, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι προχωρεί η διαδικασία πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ και τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όχι μόνο των πτυχίων. Πρόσθεσε ακόμη πως τα πτυχία πρέπει να αποτελούν πηγή γνώσεων και όχι απλά επιπρόσθετα προσόντα. Κλείνοντας, σημείωσε ότι στόχος είναι η συνεργασία των δύο Συνόδων. 

Στη Σύνοδο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οΥπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης,ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου κ. Πέτρος Δημητρίου,ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθ. Οδυσσέας Ζώρας,η Πρόεδρος του Φορέα ΔΙΠΑΕ, Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη,ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Φίλιππος Πατσαλής, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κυριάκος Κόκκινος καιο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Δρ Χρύσανθος Γεωργίου.  

Η Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις πρόσφατες αποφάσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Πανεπιστημίων, τις προτεινόμενες αλλαγές στον Νόμο του Φορέα και τους νέους Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής και ο κ. Κυριάκος Κόκκινος παρουσίασαν το νέο σύστημα Διακυβέρνησης, Έρευνας και Καινοτομίας και η Γενική Συνέλευση της Συνόδου αποφάσισε τη στενή συνεργασία των Πανεπιστημίων με το Συμβούλιο και τον Επικεφαλής Επιστήμονα με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, η οποία θα έχει απευθείας επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ευημερία του τόπου. Επίσης, ο Δρ Χρύσανθος Γεωργίου ενημέρωσε τα  μέλη της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και ζήτησε την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας μέσω πρωτοκόλλων συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια. Η Γενική Συνέλευση της Συνόδου αποφάσισε όπως στηρίξει τη δράση της ΑΑΕΚ και όπως συνεργαστεί μαζί της.

Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για το πρόγραμμα ιδρυματικής αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, εισηγήθηκε την προσπάθεια δημιουργίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, σημείωσε την ανάγκη υπογραφής συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων σε χώρες στόχους, ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου UCLan Καθηγητής Πανίκος Πουτζιουρής, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τη Βρετανική Πανεπιστημιακή Αποστολή στην Κύπρο και το Φόρουμ του Βρετανικού Συμβουλίου.  

Τέλος, η Γενική Συνέλευση της Συνόδου αποφάσισε όπως το Προεδρείο της Συνόδου επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για την αναγκαιότητα ουσιαστικής συνεισφοράς της, στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την παιδεία.

 

25th Session 1

25th Session 2 25th Session 3 25th Session 4 25th Session 5 25th Session 6

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις Πραγματοποιήθηκε η 25η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων στο Πανεπιστήμιο Frederick στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας