Ακαδημαϊκό έτος
2017 - 2018

Αιτήσεις μέχρι
05 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ευελιξία σε ένα Σύγχρονο Ακαδημαϊκό Περιβάλλον!

  • Μοναδικό – αποκλειστικά εξ αποστάσεως- Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου
  • Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών σε Ελλάδα & Κύπρο -στο δικό σου χρόνο- πολύτιμο εφόδιο για το μέλλον σου!
  • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

>> Πατήστε στο κάθε πρόγραμμα για να μάθετε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Πληροφορίες

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πληροφορίες

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Στηρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ανοικτή πρόσβαση: απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι, εργαζόμενοι.

Σπουδές στο δικό σου χρόνο, από το δικό σου χώρο.

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μειωμένα κατά 10%, υποτροφίες, επιπρόσθετες εκπτώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

© 2018 Open University of Cyprus, All rights reserved