Ακαδημαϊκό έτος
2019 - 2020

Aιτήσεις ως τις 

22 Μαΐου 2019

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ευελιξία σε ένα Σύγχρονο Ακαδημαϊκό Περιβάλλον!

  • Το μοναδικό – αποκλειστικά εξ αποστάσεως - Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου
  • Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών σε Ελλάδα & Κύπρο - στο δικό σου χρόνο - πολύτιμο εφόδιο για το μέλλον σου!
  • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

>> Πατήστε στο κάθε πρόγραμμα για να μάθετε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

Πληροφορίες

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πληροφορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ &
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πληροφορίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΝΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Στηρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ανοικτή πρόσβαση: απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι, εργαζόμενοι.

Σπουδές στο δικό σου χρόνο, από το δικό σου χώρο.

ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Kαι υποτροφίες, επιπρόσθετες εκπτώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και παροχή έκπτωσης 5% για εφάπαξ αποπληρωμή διδάκτρων.

© 2019 Open University of Cyprus, All rights reserved